Fáilte go
hOifig an Rialaitheora Pleanála

cork river

Fáilte go
hOifig an Rialaitheora Pleanála

Fáilte go
hOifig an Rialaitheora Pleanála

Fáilte go
hOifig an Rialaitheora Pleanála

Fáilte go
hOifig an Rialaitheora Pleanála

Fáilte go
hOifig an Rialaitheora Pleanála

Fáilte go
hOifig an Rialaitheora Pleanála

Fáilte go
hOifig an Rialaitheora Pleanála

Fáilte go
hOifig an Rialaitheora Pleanála

An t-eolas is déanaí ar seirbhísí an OPR maidir le COVID-19

Táimid ag cur treoirlínte an Rialtais / an HSE i bhfeidhm i ndáil le bearta sábháilteachta Covid-19.
Táimid fós oscailte agus is féidir leat teagmháil a dhéanamh ar an ngnáthbhealach.
Is féidir teacht ar an eolas agus ar an nuacht is déanaí ANSEO>>

Ráiteas Straitéise

Foilsíodh Ráiteas Straitéise 2019-2024 an OPR i mí Dheireadh Fómhair 2019, de réir Alt 31T den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna leasú. Leagtar amach sa Ráiteas Straitéise spriocanna ardleibhéil, gníomhaíochtaí agus clocha míle an OPR d’fhonn maith a dhéanamh dár mandáid reachtúil.


Nuair a bhíothas i mbun an Ráitis Straitéise, baineadh tairbhe as tuairimí a roinn an pobal agus eagraíochtaí san earnáil phríobháideach agus phoiblí le linn próiseas comhairliúcháin sé seachtaine agus is mian leis an Oifig aitheantas a thabhairt dóibh sin. Beidh forléargas ar aighneachtaí a deineadh ar fáil go luath agus mar a mhúnlaigh siad an Ráiteas Straitéise.

Maidir linn

Cliceáil anseo chun eolas a fháil ar an OPR; ar fheidhmeanna an OPR; ar a mbíonn ar bun ag an OPR; agus na nithe nach ndéanann an OPR.

Eolas maidir le Gearáin

Cliceáil anseo chun an Treoir maidir le Gearán a Dhéanamh le hOifig an Rialaitheora Pleanála a fháil

Measúnú ar Phleananna Reachtúla

Cliceáil anseo chun moltaí atá déanta ag an OPR maidir le pleananna reachtúla a fheiceáil.

An Leabharlann Pleanála

Cliceáil anseo chun leabharlann an OPR maidir le Treoirlínte Pleanála a fheiceáil.