Uncategorized @ga

Seolann Oifig an Rialaitheora Pleanála an Chéad Tuarascáil Bhliantúil

Buaicphointí Scrúdaíodh 25 plean forbartha údaráis áitiúil éagsúil mar chuid de phróiseas reachtúil, agus 31 moladh dá bharr. Chuir OPR tús leis an gcéad clár oiliúna a cuireadh i bhfeidhm go náisiúnta do chomhairleoirí áitiúla maidir lena ról sa phróiseas pleanála in 2019 – bhí breis agus 225 ball tofa tar éis páirt a ghlacadh […]

Seolann Oifig an Rialaitheora Pleanála an Chéad Tuarascáil Bhliantúil Read More »

Modheolaíocht Thrialach foilsithe ag an OPR chun Tabhairt faoi Athbhreithnithe ar Chórais agus Nósanna Imeachta na nÚdarás Áitiúil i leith Fheidhmíocht na bhFeidhmeanna Pleanála

Tá modheolaíocht thrialach foilsithe ag an OPR inniu, an 22 Bealtaine, chun tabhairt faoi athbhreithnithe ar chórais agus nósanna imeachta na n-údarás áitiúil maidir le feidhmíocht a gcuid feidhmeanna pleanála. Tá an Mhodheolaíocht Thrialach le fáil le léamh anseo Mar a leagtar amach inár Ráiteas Straitéise ,  tá an OPR ag cur clár d’athbhreithnithe i

Modheolaíocht Thrialach foilsithe ag an OPR chun Tabhairt faoi Athbhreithnithe ar Chórais agus Nósanna Imeachta na nÚdarás Áitiúil i leith Fheidhmíocht na bhFeidhmeanna Pleanála Read More »

Dátaí sínidh maidir le comhchomhairliúchán poiblí deimhnithe ag Ceithre Chomhairle

Tá athbhreithniú déanta ag ceithre údarás áitiúil ar a gcuid dátaí maidir le comhchomhairliúchán poiblí i ndiaidh chinneadh an Rialtais síneadh 14 lá breise a chur leis na tréimhsí rannpháirtíochta poiblí go léir sa chóras pleanála, go dtí an 23 Bealtaine 2020, an dáta sin san áireamh. Tá dátaí sínidh deimhnithe anois ag Comhairle Chontae

Dátaí sínidh maidir le comhchomhairliúchán poiblí deimhnithe ag Ceithre Chomhairle Read More »

Síneadh 14 lá curtha le tréimhse rannpháirtíochta poiblí maidir leis an gcóras pleanála

Tá sé aontaithe ag an Rialtas, ar iarratas ón Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Eoghan Murphy T.D., ordú a dhéanamh, a bhfuil mar éifeacht leis síneadh 14 lá breise a chur leis na tréimhsí rannpháirtíochta poiblí go léir sa chóras pleanála, go dtí an Dé Sathairn 23 Bealtaine 2020, an dáta sin san áireamh.

Síneadh 14 lá curtha le tréimhse rannpháirtíochta poiblí maidir leis an gcóras pleanála Read More »

Acmhainn chumarsáide foilsithe ag Oifig an Rialaitheora Pleanála chun an pobal a spreagadh a bheith páirteach sa phróiseas plean forbartha

  D’fhoilsigh Oifig an Rialaitheora Pleanála (OPR) acmhainn chuimsitheach chumarsáide inniu atá dírithe ar chuidiú le húdaráis áitiúla an pobal a spreagadh a bheith páirteach tuilleadh sa phróiseas a bhaineann leis an bplean forbartha. Dar teideal Entitled “Increasing Public Engagement in Local Authority Development Plans – A Communications Toolkit,” tá noda, comhairle agus moltaí praiticiúla

Acmhainn chumarsáide foilsithe ag Oifig an Rialaitheora Pleanála chun an pobal a spreagadh a bheith páirteach sa phróiseas plean forbartha Read More »

Cur i láthair déanta ag an Rialaitheoir Pleanála agus an Leas-Rialaitheoir Pleanála mar chuid de shraith cúrsaí ar líne ó Institiúid Pleanála na hÉireann i ndáil le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD)

Tá caint tugtha ag an Rialaitheoir Pleanála, Niall Cussen agus an Leas-Rialaitheoir Pleanála, Anne Marie O’Connor mar chuid den chéad dá imeacht oiliúna ar líne arna n-eagrú ag an IPI agus le tacaíocht ó Oifig an Rialaitheora Pleanála. Sraith ceithre chúrsa CPD ar líne atá san oiliúint a thosaigh an 24 Aibreán ina scrúdaítear na

Cur i láthair déanta ag an Rialaitheoir Pleanála agus an Leas-Rialaitheoir Pleanála mar chuid de shraith cúrsaí ar líne ó Institiúid Pleanála na hÉireann i ndáil le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD) Read More »

Dátaí sínidh maidir le comhchomhairliúchán poiblí leasaithe ag Ceithre Chomhairle

Tá athbhreithniú déanta ag ceithre údarás áitiúil maidir lena spriocdhátaí i ndáil le comhchomhairliúchán poiblí i ndiaidh chinneadh an Rialtais síneadh 19 lá breise a chur leis na tréimhsí rannpháirtíochta poiblí go léir sa chóras pleanála, go dtí an 9 Bealtaine 2020, an dáta sin san áireamh. Sonraíodh, in Ordú an Rialtais roimhe seo, agus

Dátaí sínidh maidir le comhchomhairliúchán poiblí leasaithe ag Ceithre Chomhairle Read More »

An Rialaitheoir Pleanála agus an Leas-Rialaitheoir Pleanála chun páirt a ghlacadh i sraith cúrsaí ar líne ó Institiúid Pleanála na hÉireann i ndáil le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD)

Beidh an Rialathóir Pleanála, Niall Cussen agus an Leas-Rialaitheoir Pleanála a ceapadh le déanaí, Anne Marie O’Connor i measc na gcainteoirí a bheidh ag glacadh páirt i sraith imeachtaí oiliúna a bheidh ar siúil go gairid arna heagrú ag an IPI agus le tacaíocht ó Oifig an Rialaitheora Pleanála. Sraith de cheithre chúrsa CPD ar

An Rialaitheoir Pleanála agus an Leas-Rialaitheoir Pleanála chun páirt a ghlacadh i sraith cúrsaí ar líne ó Institiúid Pleanála na hÉireann i ndáil le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD) Read More »

Síneadh 19 lá curtha le tréimhse rannpháirtíochta poiblí maidir leis an gcóras pleanála

D’aontaigh an Rialtas, ar iarratas ón Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Eoghan Murphy T.D., ordú a dhéanamh, a bhfuil mar éifeacht leis síneadh 19 lá breise a chur leis na tréimhsí rannpháirtíochta poiblí go léir sa chóras pleanála, go dtí an 9 Bealtaine 2020, an dáta sin san áireamh. Sonraíodh, in Ordú an Rialtais

Síneadh 19 lá curtha le tréimhse rannpháirtíochta poiblí maidir leis an gcóras pleanála Read More »

Leas-Rialaitheoir Pleanála Ceaptha

Tá Anne Marie O’Connor ceaptha ina Leas-Rialaitheoir Pleanála agus Stiúrthóir Measúnachta maidir le Pleananna na nÚdarás Áitiúil in Oifig an Rialaitheora Pleanála. Beidh sí freagrach as pleananna forbartha na n-údarás áitiúil, pleananna limistéar áitiúil, agus athruithe orthu sin ar fad a mheas, mar aon le bheith freagrach as aon athbhreithniú nó leasuithe i ndáil le

Leas-Rialaitheoir Pleanála Ceaptha Read More »