Leabharlann Pleanála

shutterstock_344676092

Ceann de phríomhfheidhmeanna OPR, mar a fhoráiltear dó san Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2018 (an tAcht) is ea taighde, oideachas agus oiliúint ar phleanail a dhéanamh. Chuige sin, d’fhorbair OPR acmhainn ar líne, i bhfoirm na leabharlanna pleanála a thugann le chéile raon leathan de threoirlínte polasaí agus taighde pleanála in aon áit amháin atá lárnach agus inrochtana. Tá gluais agus liosta acrainmneacha ar fáil freisin le húsáid mar áiseanna teicniúla agus bailiúchán na leabharlainne in úsáid.

Leabharlann Pleanála
Gluais Theicniúil
Liosta Acrainmneacha