slide background

Measúnú ar Phleananna Reachtúla

Kerry-Aerial-1

Próisis a bhaineann le Comhairliúchán Beo

Féach thíos naisc chuig comhairliúcháin bheo ar phleananna reachtúla

(Cliceáil ar ainm na háite chun ceangal leis an leathanach don chomhairliúchán beo)

Dublin

Dublin City Council

Kerry

Draft Listowel Municipal District Local Area Plan 2019-2025

Proposed Variation No.3 to the Listowel Town Development Plan 2009-2015

Wicklow

Wicklow County Council

Issues Paper for the Wicklow County Development Plan 2021-2027

Recommendations issued by the OPR

Below you can find recommendations the OPR has made in relation to statutory plans.
(Click on the document title to view PDF)

Clare

Clare County Council

Proposed amendment no.1 to the Shannon and environs local area plan 2012-18

Cork

Cork City Council

Proposed Variation No. 6 (Tramore Road/Kinsale Road Site) of the Cork City Development Plan 2015-2021

Cork County Council

Proposed Variation No.2 of the Cork County Development Plan 2014

Dublin

Dublin City Council

Draft Park West-Cherry Orchard Local Area Plan 2019-2026

Dun Laoghaire-Rathdown County Council

Draft Ballyogan and environs Local Area Plan 2019-2025

Fingal County Council

Draft Dublin Airport LAP 2019

Proposed Variation No.1 to the Fingal Development Plan 2017-2023

South Dublin County Council

Draft Tallaght Town Centre LAP 2020-2026

Variation No.4 of the South Dublin County Development Plan 2016-2022

Variation No.5 of the South Dublin County Development Plan 2016-2022

Kerry

Kerry County Council

Draft West Iveragh Local Area Plan 2019-2025

Kildare

Kildare County Council

Draft Naas Local Area Plan 2019-2023

Draft Leixlip Local Area Plan 2020-2026

Proposed Material Alterations to the Draft Leixlip Local Area Plan 2020-2026

Limerick

Limerick City and County Council

Proposed Kilmallock local area plan 2019-2025

Louth

Louth County Council

Issues Paper for the Louth County Development Plan 2021-2027

Meath

Meath County Council

Proposed Variation No.1 of the Trim Development Plan 2014-2020

Draft Variation No.3 of the Navan Development Plan 2009-2015

Próisis a bhaineann le Comhairliúchán Beo

Féach thíos naisc chuig comhairliúcháin bheo ar phleananna reachtúla

(Cliceáil ar ainm na háite chun ceangal leis an leathanach don chomhairliúchán beo)

Moltaí arna n-eisiúint ag an OPR

Le fáil thíos, tá moltaí atá déanta ag an OPR maidir le pleananna reachtúla.

(Cliceáil ar ainm an doiciméid chun féachaint ar an PDF)

Moltaí arna n-eisiúint ag an OPR chuig an Aire de bhun alt 31AM(8) den Acht um Pleanáil agus Forbairt (arna leasú)

(Cliceáil ar ainm an doiciméid chun féachaint ar an PDF)